Best and Unique Good Night Messages In Marathi

Send this good night messages in marathi for dear ones and let them end their day with your sweet memories

Good Night Messages In Marathi

Good Night Messages In Marathi

सावलीला कधीही घाबरू नका, त्यांचा सरळ अर्थ आहे, जवळ काही प्रकाश आहे. शुभ रात्री.
good night messages in marathi 10
आपल्या हृदयाला स्पर्श करा, डोळे बंद करा, एक इच्छा करा आणि शुभ रात्री म्हणा
good night messages in marathi 9
नवीन उद्याची शक्यता दिसत आहे, अडचणींपासून तोंड फिरवा. शुभ रात्री
good night messages in marathi 8
तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक रात्र सोनेरी स्वप्नांनी भरून जावो, आज रात्रीपासून हे स्वप्न तुमच्या पापण्यांना शोभेल शुभ रात्री
good night messages in marathi 7
गडद रात्र बहुतेकदा सर्वात आश्चर्यकारक उद्याचा पूल म्हणून काम करते आणि अगोड सकाळ येते - शुभ रात्री
good night messages in marathi 6
हे चांदणे तुझ्या स्वप्नात येवो, हे तारे तुला गाणी गाऊ दे, तुझे स्वप्न इतके सुंदर आहे की तू झोपेतही हसतोस शुभ रात्री!
good night messages in marathi 5
प्रत्येक रात्री स्वप्नासह झोपा आणि एका उद्देशाने जागे व्हा - शुभ रात्री
good night messages in marathi 4
चंद्राला चांदणे आठवले, प्रकाशाला तारे आठवले, आम्हाला चंद्र किंवा तारा नव्हता, म्हणून आम्हाला आमच्या प्रिय मित्राची आठवण झाली. शुभ रात्री
good night messages in marathi 3
या रात्री सुद्धा खूप क्रूर असतात, त्या झोप आणत नाहीत, परंतु त्या नक्कीच कोणाच्या तरी आठवणी घेऊन येतात. शुभ रात्री
good night messages in marathi 2
आम्ही तुला कधीच हरवू देणार नाही, तुझं वेगळं व्हायचं असलं तरी, आम्ही ते होऊ देणार नाही, जेव्हा माझी आठवण येईल चांदण्या रात्री, माझ्या आठवणीतील ते क्षण तुला झोपू देणार नाहीत. शुभ रात्री.
good night messages in marathi 1