Best and Unique Inspirational Quotes Marathi

Send a inspirational quotes marathi everyday for your friends and family to remind your love for them always. People in life are precious.

Inspirational Quotes Marathi

1). ज्या नशिबात आहे त्या भेटीतील च,
पण ज्या नाही भेटणार त्या मी मिळवणारच….

2). तो परंत थांबु नाका
जो पर्यंत आपल्या नावाचे
Autograph घ्यायला लोक येत नाही..

3). स्वतः च्या अस्तित्वाची
जाणीव असेल तर
समजेल की हिच वेळ आहे
की जगाला काहीतरी करून
दाखवण्याची…..

4). जो व्यक्ती आपल्या कामाला पूजा मानतो
तो व्यक्ती कधीच अपयशी होऊ शकत नाही!

5). परिस्तिथी चा सामना कसा करा तो पर्वता कडून शिकावं
कितीही वादळ आले तरी तो हिंमतीने त्याला तोंड देऊन ताठ उभा राहतो!

6). जेव्हा आपल्या बापाला लोक आपल्या नावाने ओळखू लागतील ना
की समजायच आपला या जन्माला येणे सार्थक झाले !

7). माझी स्पर्धा फक्त एका व्यक्ती सोबत आहे,
तो म्हणजे माझ्या समोर असलेल्या आरसा मधील व्यक्ती,
त्या व्यक्ती पेक्षा चांगला व्यक्ती बनायचं………

8). एवढे लक्षांत घ्या की
एक negative mind
कधीच positive life
नाही देऊ शकत…

9). काही लोक यशस्वी
होण्याचे स्वप्न बघतात
पण आम्ही उठतो आणि
कामाला लागतो …..

10). आजचे प्रयत्न उद्याचे सामर्थ्य निर्माण
करतो विचार तर बदलून तार पाहा
आयुष्याच बदलेल…

Inspirational Quotes Marathi