Best and Unique Good Morning Wishes In Telugu

Sending happy morning is needed for a good fantastic day - Best good morning wishes in telugu for a fresh start

Good Morning Wishes In Telugu

సూర్యుడు తూర్పు నుండి వస్తున్నాడు, మీ జ్ఞాపకంతో రోజు ప్రారంభమైంది, నేను మీ హృదయంతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మా శుభోదయం చె మంచి రోజు

SHARE:

శుభోదయం -- వెలిగే దీపంలా వుండు .. అప్పుడే ఇతర దీపాలను వెలిగించవచ్చు

SHARE:

శుభోదయం -- ఫలితాన్ని ఆశిస్తూ పరిగెత్తవద్దు. పని చేస్తూ పొతే .. ఫలితం అదే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది .

SHARE:

శుభోదయం -- ఎదుగుతున్నవాడికి చెయ్యి అందించు అప్పుడే నీ ఎదుగుదలకు ఇంకోడు సహాయం చేస్తాడు

SHARE:

శుభోదయం -- విజయమే సర్వస్వంకాదు... పరాజయం అంతంకాదు.. ఏది జరిగినా మన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించే ధైర్యమే

SHARE:

ప్రియమైన మిత్రులు ప్రతిరోజూ ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలి కాని సవాళ్లను అంగీకరించే వారు తమ జీవితంలో తమ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు కాబట్టి సానుకూలంగా ఉండండి మరియు ఎల్లప్పుడూ మీ సవాళ్లను సానుకూల ఆలోచనలతో తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ బిజీ జీవితంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాలి.

SHARE:

మీ కళ్ళు తెరవండి మరియు భూమిని తాకండి. ఇది ఒక అద్భుతమైన ఉదయం అన్ని అద్భుతమైన విషయాలకు ధన్యవాదాలు చెప్పండి. శుభోదయం

SHARE:

వాదన పరిస్థితిని గెలుస్తుంది కాని వ్యక్తిని కోల్పోతుంది. కాబట్టి మీ ప్రియమైనవారితో ఎప్పుడూ వాదించకండి; ఎందుకంటే మీ ప్రియమైనవారి కంటే పరిస్థితి ముఖ్యం కాదు. ఒక అందమైన రోజు. మీ ఉదయం మీ చిరునవ్వులా ప్రకాశవంతంగా ఉండండి! ఒకవేళ మీకు ఈ రోజు ఈ విషయం చెప్పబడలేదు. గుడ్ మార్నింగ్.కీప్ స్మైలింగ్. మీరు అద్భుతంగా ఉన్నారు. అద్భుతమైన రోజు.

SHARE:

మీ అందమైన చిరునవ్వు ప్రతిరోజూ మేల్కొనే విలువను చేస్తుంది, గుడ్ మార్నింగ్.

SHARE:

ఆనందం అంటే ఇంద్రియాల ద్వారా పొందే అనుభూతి అని అనుకుంటారు కానీ అసలైన ఆనందం మనశ్శాంతికి సంబంధించినది మనం ప్రశాంతమైన మనసుతొ ఉంటే భయం, అనుమానం తగ్గిపొతాయి ఆనందరాహిత్యానికి భయమే ప్రధాన కారణం మీ..నా.. ప్రజలందరికి శుభొదయం

SHARE:

“జీవితమంటే…. ఒక సమస్య నుండి మరొక సమస్యకు ప్రయాణించడమే, ఏ సమస్య లేని జీవితం వుండదు”-శుభోదయం

SHARE:

పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళను ముక్కలుగా పగలగోట్టవచ్చు, కొండలను పిండి చెయ్యెచ్చు, కానీ కఠినమైన మనసు కలవాడిని దయకలవాడిగా మార్చడం చాలా కష్టం మిత్రులందరికి శుభొదయం....

SHARE:

వేరుకు పురుగు పట్టినట్టితే చెట్టుంతా నాశనమౌతుందొ, చెట్టుకు చీడపురుగు పడితే అది ఆకులు కాయలు అన్నీ కొరికి చెట్టును పాడు చేస్తుందో, దుర్మార్గుడు కూడా మంచివాణ్ని పాడు చేస్తారు ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

పవిత్రమైన గంగానది ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా నిశ్శబ్బంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది, మురికి కాలువ మాత్రం గలగల శబ్దం చేస్తూ పారుతుంది. గొప్పవారు గంగవంటివారు, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. నీచులు మురికి కాలువలాంటి వారు, గలగల మాట్లాడుతూ లేని గొప్పలు చెప్పుకొంటూ ఉంటారు .... మిత్రులందరికి శుభోధయం

SHARE:

చీమలు కష్టపడి పుట్టలు పెట్టుకుంటే పాములు అందులో చేరి నివాసముంటాయి, మూర్ఖుడు ఆశగా బంగారం, డబ్బు దాచిపెడితే అది చివరకు రాజుల దగ్గరికి చేరుతుంది ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

నీళ్ళలో ఉండే చేపను పట్టడానికి గాలానికి ఎరకట్టి నీళ్ళలో వదులుతారు, ఎరకు ఆశపడి చేప గాలానికి తగులుకుంటుంది. అలాగే మనిషి కుడా అత్యాశకు లోబడి నశించిపొతాడు .... మిత్రులందరికి శుభోదయం..

SHARE:

మనం ఒకరికి సహయం చేస్తే మనకు అవసర మైనప్పుడు అడనిలోనైనా సాయం దొరుకుతుంది, అదే మనం ఎవరికి సాయపడకపోతే ఎంత ధనవంతుని దగ్గరికెళ్లినా ఏమీ లాభం ఉండదు .... మిత్రులందరికి శుభోధయం ...

SHARE:

ప్రకృతి మనకు ఒక శరీరం ఇచ్చిది, ఆ శరీరంలో మనసుంది బుద్ది, చిత్తం, అహంకారం కూడా ఉన్నాయి. వాటిని పరీక్షించాలి, వాటి సత్తువ ఎంతో తేల్చాలి .... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

ఒక బలహీనమైన మనసు దృఢమైన శరీరంలో ఉంటే అక్కడ సమగ్రతాలోపం ఉంటుంది, శరీరం బలంగా ఉన్నప్పుడు మనసు కూడా బలంగా ఉండాలి ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

లోకంలోఅల్పబుద్ది గలవారు మాత్రమే వీరు నా వారు, వీరు పరయివారు అఏ ఆలోచనతో ఉంటారు, ఉదారబుద్ది గలవారిసి ఈ ప్రపంచమంతా ఓకే కుటుంబంలా అనిపిస్తుది. తనపర భేధాలు లేకుండా అందరితొ ఓకేలా చూస్తారు .... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

ఏ బంధం అయినా ఉంటే అద్దంలా ఉండాలి లేదంటే నీడలా ఉండాలి, ఎందుకంటే అద్దం ఎప్పుడూ అబద్దం చెప్పదు, నీడ ఎన్నడూ మనల్ని వదలివెళ్లదు ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

నువ్వు ఎంత మంచితనంతో బ్రతుకుతున్నా కూడా, నువ్వు చేసే ఒక చిన్న పొరపాటు కోసం ఈ లోకం ఎదురుచు స్తూనే ఉంటుంది దానిని భూతద్దంలో చూపడం కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది ... మిత్రులందరికి శుభోదయం ...

SHARE:

ఏది తప్పు అని భయపడటం మానేసి, సరైన దాని గురించి ఆలోచించండి ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

చేదు మాత్రలను నమలకూడదు మింగేయలి, ఇందులో దాగున్న మర్మం ఏమిటంటే జీవితమ్లో మనకు కలిగిన అవమానాలు, మోసం, వైఫల్యాలను మింగేయాలి చేదు మాత్రల్లా.... వాటిని నములుతుంటే(గుర్తుచేసుకుంటుంటే) జీవితం చేదుగా అనిపిస్తుంది ..... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు ఇవన్నీ వట్టి మాటలే! నీ కోసం ఎవరూ రారు ఏది చేయరు నీ కోసం నువ్వనుకున్నది నువ్వే చేయ్ అది ప్రయత్నం అయినా పోరాటం అయినా .. మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

మన జీవిత ముఖ్యోద్దేశం ఇతరులకు సాయం చేయడమే, అలా చేయలేకపోతే కనీసం ఇతరులను బాధించకుండానైనా ఉంఉండి ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE:

ఒక మనిషి గురించి మరొక మనిషికి జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేవి రెండే విషయాలు ఒకటి చేతితో చేసిన సాయం రెండు మాటతో మనసుకు చేసిన గాయం ... మిత్రులందరికి శుభోదయం

SHARE: